دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

زمانی که از مشاوره مالیاتی استفاده می کنیم ،افرادی که دراین زمینه دارای تجارب مفید و مهم می باشندبه ما کمک می کنند به دلیل اشراف کامل به قانون ، با ارائه راهکارهای ضروری و مهم و قانونی علاوه بر جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف و پرداخت جرائم مالیاتی ، مالیات کمتری را پرداخت نماییم .

حتی ممکن است با توجه به شرایط و موضوع فعالیت یک شرکت یا محل استقرار، آن  شرکت بموجب قانون از پرداخت مالیات معاف شود بدون اینکه خود مدیران شرکت از این موضوع اطلاع داشته باشند و یا اگر هم این موضوع را بدانند اثبات آن با چالشهای زیادی همراه است. بدست آوردن نتیجه مطلوب صرفا ” توسط کارشناسان مالی و مالیاتی” انجام می شود. چون این کارشناسان بر اساس قوانین مالیاتی و آخرین بخشنامه های صادره  و با شناخت کافی موضوع را مطرح می نمایند و با بهترین نتیجه به اتمام می رسانند.

کارشناسان مالیاتی درمراجع مختلف از جمله حوزه های مالیاتی ، هیات های حل اختلاف ، دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی و … می توانند راه گشا و بر طرف کننده مشکل ایجاد شده باشند. مشاورین با تنظیم لوایح مالیاتی و اشاره به قانون از حقوق موکل خود دفاع می کنند و تا نتیجه مطلوب در کنار کارفرما قرار دارند. پس بهتر است قبل از هر اقدامی با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.


مشاوره

مزایای استفاده از مشاوره مالیاتی

  • بهره مندی از مشاوران قبل از شروع فعالیت.
  • جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف و جرائم آن .
  • آگاهی از آخرین بخشنامه های صادره مفید و کاربردی .
  • دفاع از حقوق موکل در مراجع مختلف مالیاتی.
  • بهره مندی از معافیت های مندرج در قانون مالیاتی.