دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

رسیدگی به دفاتر و اسناد کارفرمایانی که دارای کارگاه (صنعتی، بازرگانی، شرکت و …) هستند و در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاهی دریافت کرده اند حسابرسی بیمه نامیده می‎شود.با سپردن امور خود به حسابرسان مجرب و پیش حسابرسی آنان، میزان دقیق مبالغ مشخص شده و مبالغ حق بیمه را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند. آموزشگاه آموزش حسابداری در تهران با بهره مندی از دانش افرادی حرفه ای و کارشناسانی مجرب در این زمینه میتواند برای شما پیش حسابرسی بیمه انجام داده و شما را از پرداختن حق بیمه ای بیش از اندازه ی تعیین شده در قانون نجات دهد و از به وجود آمدن جرائم مالیاتی جلوگیری کند.


حسابرسی بیمه

پیش حسابرسی بیمه چیست؟

پیش حسابرسی بیمه به این خاطر انجام می شود تا پیش از اینکه حسابرسان تامین اجتماعی وارد شرکت بیمه مورد نظر شوند، به نوعی یک بازبینی و بررسی و ارزیابی از مدارک، اسناد و دفاتر شرکت صورت گرفته باشد تا نواقص و خطاهای احتمالی برطرف شود. در واقع پیش حسابرسی برای جلوگیری از جریمه ها و هزینه های به نسبت سنگین از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام می شود.

حسابرسی بیمه با چه هدفی انجام میشود؟

۱.اطمینان از رعایت حقوق بیمه‎ای کارکنان کارگاه‎ها توسط کارفرمایان:

این موضوع با رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به حقوق از جمله لیست بیمه تامین اجتماعی و گاهی اوقات لیست مالیات حقوق کارکنان کنترل می‎شود و کارفرما یا نماینده وی باید اسناد و مدارک درخواستی را در اختیار رسیدگی کنندگان قرار دهند. رسیدگی کننده هم با تطابق اطلاعات ارائه شده با قوانین و مقررات تامین اجتماعی درستی یا نادرستی موارد را بررسی می‎کند.

بیمه

۲.اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت قراردادها و حق الزحمه‎ها:

بر اساس قانون تامین اجتماعی حق الزحمه پرداختی به افرادی غیر از بیمه شدگان شرکت (پرسنل) مشمول بیمه تامین اجتماعی است و کارگاه‎ها باید در زمان پرداخت این موضوع را در نظر بگیرند. رسیدگی کنندگان برای بررسی درستی یا نادرستی این موارد، قراردادها، پرداخت‎های کارمزد، فاکتورهای کارمزدی و صورتحساب‎های دارای کارمزد را بررسی می‎کنند.