دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

تمام افرادی که به هر نوع کاری مشغول هستند و از بابت انجام کار حقوق دریافت میکنند و از بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند می بایست بخشی از دستمزد خود را به عنوان مالیات بر درآمد به حساب وزارت اقتصاد و دارایی واریز نمایند.در صورتی که مودی مالیاتی در زمان مشخص شده، نسبت به پرداخت مالیات اقدامی انجام ندهد، موظف به پرداخت معادل ۲۰ درصد از مالیات پرداخت نشده خواهد بود. موسسه  آموزش حسابداری در تهران به عنوان تیم حرفه ای در زمینه انجام خدمات مالیاتی با بهره مندی از کارشناسان خبره مالیاتی در کنار شما خواهد بود تا با تهیه، تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد خاطر شما را آسوده نماید.


مالیات حقوق

 

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات حقوق هستند؟

به طور کلی هر فردی که مشغول به کاری در سازمان و اداره ای می باشد و برای وی بیمه رد می شود موظف است تا مالیات حقوق خود را طبق ضوابط مشخص شده در قانون پرداخت نماید. همه ساله در برنامه بودجه ای که برای سال بعد در نظر گرفته میشود حداقل حقوق کارکنان به همراه معافیت مالیاتی آنها در برنامه بودجه ذکر می شود.

اخذ مالیات حقوق به چه صورت است؟

این وظیفه بر عهده کارفرمایان است تا به صورت دوره های ماهانه و طبق ضوابط مشخص این مالیات را از حقوق کارکنان خود کسر و مابقی آن را به حساب آنان واریز نمایند.در صورتی که مودی مالیاتی لیست حقوق و دستمزد کارکنان خود را در مدت زمان مشخص برای اداره دارایی ارسال نکند و از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده خودداری نماید با توجه به قوانین موجود در زمینه جرائم مربوط به درامد موظف به پرداخت جریمه ای معادل دو درصد از حقوق پرداختی به کارکنان خواهد شد.