دوره های آموزشی آنلاین و حضوری حسابداری در تهران

افرادی که قصد راه اندازی تجارت جدید دارند وقتی به ترکیه می روند از آنها بسیار استقبال می شود. آنها فهمیدند که کسب و کار جدید اقتصاد را افزایش می دهد و اشتغال داخلی ایجاد می کند.

قوانین کار و تجارت در ترکیه

 بخش های خارجی از اقتصاد ترکی اتباع خارجی را برای کار محدود می کند:

به عنوان مثال:شما نمی توانید به عنوان یک تاجر خارجی، یک مدرسه راه اندازی کنید؛ یا دندانپزشک یا دستیار پزشک باشید؛دامپزشک، داروساز، مدیر بیمارستان، وکیل، دفتر اسناد رسمی یا نگهبان باشید؛ در ماهیگیری شرکت کنید، یا مامور گمرک یا راهنمای توریست باشید.

 در ترکیه تعداد زیادی فعالیت ها وجود دارند که برای آن ها یک گواهینامه حرفه ای مورد نیاز است:

●مشاور امالک
●آرایشگاه
●دستیار داروساز
●خیاط
●کارکنان سالن زیبایی

 در سال های اخیر فعالیت های دولتی زیادی وجود دارد که خارجیان را تشویق می کند کسب و کاری راه اندازی کنند. برای مثال:

●اتباع خارجی حق مالکیت شرکت های ترکی را دارند و زمانی که این کار را می کنند، آنها باید مانند یک شخص ترک که مالک شرکت است قوانین را رعایت کنند.
●معافیت های مالیاتی خاص و مشارکت های تامین اجتماعی نیز وجود دارد.
●در حال حاضر واردات تجهیزات خاص از عوارض گمرکی و سایر مالیات ها و محدودیت ها معاف می باشد.

ساختارهای تجارت

تقریبا مانند هرکشوری، ساختارهای حقوقی زیادی وجود دارد که شما می توانید هنگام راه اندازی تجارت آنها را انتخاب و استفاده کنید. در این زمان، این انتخاب می تواند خسته کننده و بی اهمیت باشد، انتخاب ساختار مناسب بعدا تاثیر زیادی خواهد داشت به ویژه اگر کسب و کار شما در حال رونق گرفتن و رشد باشد. این امر برروی مالیات هایی که قراراست پرداخت کنید تاثیر می گذارد.

 در ترکیه ساختارهای تجاری مختلفی وجود دارد که شامل :

کارکردن برای خود به این معنی است که شما می توانید تجارت خودتان را بدون نیاز به ساختار تجاری خاصی انجام دهید. البته به طور کلی این امکان برای خارجی ها وجود ندارد که به صورت خود اشتغالی در ترکیه کار کنند.

 یک تجارت ثبت شده

این نوع تجارت گاهی اوقات به عنوان “تجارت تک ملکی ( Şahıs Firmas“ (شناخته می شود. و شبیه به مفهوم اشتغالی می باشد که در بسیاری از کشورها یافت می شود اما در ترکیه با خود اشتغالی متفاوت است. همچنین با شرکت محدود نیز متفاوت می باشد، ازاین نظر که شخصیت حقوقی، مستقل خود را ندارد و از مسئولیت محدود به شما هیچ سودی نمی دهد. با این حال، شماره مالیاتی خاص خود را دارد و به عنوان یک تجارت در دفتر ثبت اسناد ثبت می شود. به عنوان یک خارجی، این ساختار به شما اجازه می دهد کسب و کار خود تان را در ترکیه راه بیندازید.

  شراکت

شراکت بدین معنی است که یک تجارت با دو یا چند نفر یا شرکت های حقوقی اداره بشود. اگر در این تجارت دو یا چند فرد واقعی باهم کار کنند یک شراکت نامیده می شود. اگر دو یا چند شرکت باهم کار کنند سرمایه گذاری مشترک نامیده می شود. تاثیر حقوقی مشابه می باشد.

 مسئولیت مالیاتی شراکت یا سرمایه گذاری:

شراکت یا سرمایه گذاری مشترک مسئولیت مالیاتی خودش را دارد. و مستقل از بدهی مالیاتی شرکای خود می باشد.
شراکت هیچ گونه مسئولیت محدودی ایجاد نمی کند.

 شرکت هایی با مسئولیت محدود در ترکیه:

دونوع شرکت اصلی با مسئولیت محدود در ترکیه وجود دارد.
●شرکت با مسئولیت محدود(Şirket Limited)
●شرکت سهامی خاص(Anonim Şirket)
هر کدام از آنها تحت قانون بازرگانی ترکیه اداره می شوند.

 شرکت بامسئولیت محدود خصوصی Şirket Limited

این نوع شرکت ها می توانند تنها با یک سهامدار یا حداکثر تا ۵۰ سهامدار تاسیس بشوند. اغلب سرمایه در زمان تاسیس شرکت بصورت کامل به حساب بانکی شرکت پرداخت می شود، اما شما می توانید یک شرکت را بر اساس تنها پرداخت یک سوم آن هزینه تاسیس کنید و ما بقی در سه سال آینده پرداخت بشود.

شرکت سهامی خاص Şirket Anonim

یک شرکت سهامی خاص ساختاری می باشد که معموال توسط شرکت های بزرگ به عهده گرفته می شوند.


 مزایای اصلی شرکت سهامی خاص:

سهام آن می تواند در بازار بورس ترکیه معامله بشود و بعد از دوسال که سرمایه بدست آمد بدون مالیات می شوند. مالیات یک شرکت عام به طور یکسان مانند یک شرکت محدود می باشد.

 شرکت های تعاونی

مانند بیشتر کشورها، در ترکیه یک شرکت تعاونی گروهی افراد می باشند که به طور داوطلبانه باهم کار می کنند و الزامات معمول یکدیگر را برآورده می کنند. ماهیت یک شرکت تعاونی به این صورت است که مالکیت مشترک دارد و بطور دموکراتیک کنترل می شود.

 امتیاز فرانشیز

فرانشیز دقیقا یک ساختار اجرایی نیست. دارنده امتیاز فرانشیز )شخصی که کسب و کار را اداره می کند( می تواند آن را با استفاده از هرنوع ساختار حقوقی به اجرا درآورد.

 نمونه هایی از امتیاز فرانشیز که در ترکیه رایج می باشد:

شامل بسیاری از رستوران ها )مانند مک دونالد، مترو و غیره( برخی از امکانات تعمیر خودرو) به عنوان مثال speedy ،(برخی آژانس های املاک )به عنوان مثال MAX/RE (و بسیاری از شرکت های تجاری دیگر می باشد.

 اگر فکر می کنید یک امتیاز فرانشیز را دارید:

الزم است با دقت و تالش دقیقا چیزی که میخواهید بدست آورید را و هزینه ای که برای شما در برخواهد داشت را بررسی کنید. یکبار دیگر، حسابدار شما قادر خواهد بود که در مورد این موضوع به شما مشاوره بدهد.

 یک سرمایه گذاری مشترک:

سرمایه گذاری مشترک تحت قوانین ترکیه است، و به سادگی یک شراکت می باشد که با یک یا دو شرکت محدود یا یک شخص و یک یا دو شرکت محدود اداره می شود.

در طی چند سال گذشته، ما به مشتریانی که به ترکیه رفته اند کمک کردیم تا نه تنها کافی شاپ و رستوران ها تاسیس کنند بلکه شرکت هایی نظیر موارد زیر تاسیس کنند:

●شرکت های ساخت و ساز
●شرکت های گردشگری محور
●مشاوره کسب و کار
●آژانس های کاریابی
●بازیافت
●کشاورزی
●توسعه امالک
و خیلی دیگر…

 مهارت های قابل انتقال:

ممکن است متوجه شوید که مهارت های قابل انتقال قابل توجهی دارید. به عنوان مثال: ممکن است سالها به عنوان مکانیک خودرو کار کرده باشید، اما فرصت های بهتری وجود داشته باشید و به عنوان مکانیک (مهندس) از قایق های خارجی ها در ترکیه مراقبت کنید.

شما ممکن است تصمیم بگیرید که یک تجارت کوچک برای خود راه اندازی کنید:

به عنوان مثال: نگهداری از استخر برای خارجیان با ملیت خودشان. احتماال کاری که اکثریت خارجی ها در هنگام شروع به کار در ترکیه انجام می دهند همین است.

  اگر به دنبال شرکای محلی ترکیه هستید:

پس دو راه اصلی برای انجام این کار وجود دارد بطوری که ممکن است برای شما رخ دهد. تبلیغات)یا جستجو برای تبلیغات( و توصیه)کالم( در ترکیه ۹۰ ٪از شراکت های موفق در نتیجه توصیه است.گاهی اوقات حسابدار و وکیل شما قادر خواهد بود به شما افرادی را معرفی کند که با مهارت های شما و ایده تجاری شما تناسب دارد.

 زمانی که موقع شراکت یا سرمایه گذاری مشترک فرا می رسد باید دو فرایند وجود داشته باشد:

آنها باید بخواهند تا بیشتر در مورد شما بدانند همانطور که شما در مورد آنها می خواهید بدانید. اگر چنین نباشد باید مشکوک بشوید.


 برنامه ریزی های تجاری

یک برنامه ریزی تجاری باید به صورت کتبی اهداف شما، برنامه ریزی و دلیل اینکه چرا می خواهید کار کنید را مشخص کند. روند قرار دادن مطالب به صورت کتبی و روی کاغذ معموال تعداد زیادی چالش ها و مشکلات بالقوه را مشخص می کند.

 اگر برنامه ریزی تجاری فقط برای استفاده شخصی باشد این موضوع مهم نیست:

اما اگر بخواهید به دنبال سرمایه گذاری باشید، یا به بانک یا شریک داخلی خود بدهید، باید توجه کنید که در قالبی باشد که خواننده راحت تر است.

دو تفاوت اصلی در برنامه ریزی کتبی وجود دارد:

بجز زبان، بین فرمت یک برنامه ریزی تجاری ترکی و فرمت برنامه ریزی تجاری در انگلیس.اولین تفاوت این است که برنامه ریزی ترکی بیشتر بر رزومه شما تمرکز دارد. نه فقط تجربه شما در این بخش از تجارت، بلکه تجربه عمومی شما.دوم این است که یک برنامه ریزی تجاری ترکیه (اگر وجود آمده باشد) اغلب پروژه های نقدی پیش رو برای ۱۲سال بعد باشد تا سه یا چهار سال مانند بقیه کشورها.

 امالک استیجاری

در ترکیه ملک اجاره ای فراوانی وجود دارد که آماده اجاره هستند.آنها از همه مدل هستند: مجلل، ارزان و دلباز. برای اکثر افراد، اجاره اموال که برای کسب و کار آنهاست راه حل معقول تری است.

 هیچ مجوز خاصی برای کار در خانه الزم نیست:

اما اگر کسب و کار شما به آدرس خانه شما ثبت شده باشد، می توانید به اداره مالیات بروید. این کار به این خاطر می باشد تا ببینید این کار واقعی است یا خیر، بطوری که مطالبات و تخفیف هایی که ممکن است در نظر داشته باشید عادالنه می باشند یا خیر.

چگونه شرکای تجاری مناسب پیدا کنم ؟

شما ممکن است تصمیم بگیرید که یک تجارت کوچک برای خود راه اندازی کنید: به عنوان مثال:نگهداری از استخر برای خارجیان با ملیت خودشان. احتماال کاری که اکثریت خارجی ها در هنگام شروع به کار در ترکیه انجام می دهند همین است.

 تجارت های اینترنت محور در ترکیه

بیشتر مردم کل مفهوم کسب کار خود را در اطراف شان قرار می دهند و با استفاده از اینترنت در خانه کارخود را مدیریت می کنند. ترکیه در بیشتر جاها زیر ساخت های خوب، معتبر و پر سرعت دارد، بنابراین تحویل کاالهای فیزییکی در ترکیه نیز به خوبی جا افتاده است.